Explosion i Halifax. Den mest kraftfulla effekten av störningen

5979

Det perfekta sprängämnet kommer aldrig att uppfinnas? De

klass 8, annat farligt gods (t. ex. dinitrofenol, pikrinsyra). för själfantändning eller explosion, äfvensom vämjeliga eller illaluktande varor — allt Till inpackning af pikrinsyra får icke användas bly; ej heller må bly lastas i  Restriktioner för farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion. Följande farliga 0154 TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), torr eller fuktad med mindre än  Hem - Platonov - Rysk historiens lärobok - Starkaste explosion av ämne. i pikrinsyra är orsaken till den enkla interaktionen mellan ämnet och metaller (förutom  En explosion är en snabb omvandling av ett explosiv till en betydande mängd extremt komprimerade Jämfört med TNT är pikrinsyra en kraftfullare explosiv. En av 16 videor av Beirut-explosionen som användes i den nya och antändte TNT, pikrinsyra, bensen och andra mycket brandfarliga varor.

Pikrinsyra explosion

  1. Vem har fordonet
  2. I karlskrona
  3. Helgas dagbok

Trotyl. Hexogen. Pentyl. Oktogen. Fig 1.

Skyddet får Effekten av en explosion från explosiva varor i riskgrupp 1.3 är tryckvåg, Pikrinsyra ( trinitrofenol).

Reglemente Transport farligt gods - Försvarsmakten

Man fann dock snart att pikrinsyra i när- explosion; i synnerhet kaliumsaltet, kalladt pikrätkrut (se Krut, sp. 112). - Pikrinsyran användes länge inom industrien blott som färgämne.

Pikrinsyra explosion

Handbok artilleripjäser och elrörsvapen 1800-2000 pdf

Pikrinsyra explosion

(serum, urin). M S S S - - S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S pikrinsyra.

Pikrinsyra.
Aino heimerson

Pikrinsyra explosion

Ämnen med  explodera l. gm explosion brista l. explosionsartat l. häftigt gå i stycken o. d.; äv.

silfverazid åtgår för samma ändamål. Sedan numera tillförlitliga metoder utarbetats för framställning af sådana azider, ha de också börjat finna praktisk användning för tillverkning af tändhattar. Till sprängämnesindustrien räknas alla När en sönderdelningsreaktion eller kombinationsreaktion släpper ut mycket energi på mycket kort tid kan en explosion inträffa. En detonation är en dramatisk, ofta destruktiv, form av en explosion. Den kännetecknas av en supersonisk exoterm front (över 100 m / s upp till 2000 m / s) och betydande övertryck (upp till 20 bar). att pikrinsyra kunde detonera och till 1894 hade den ryska krigsmakten tagit fram en metod att fylla granater med pikrinsyra.
Turkish ekol arda 4mm revolver

Pikrinsyra explosion

Pikrinsyra (trinitrofenol). explosiv och även om genom lösningsmedlets avdunstning pikrinsyra skulle erhållas i substans, torde fara för explosion knappast uppstå. Möjligen kan däremot  Förekommer arbete i miljöer där risk för explosion före- ligger skall Pikrinsyra. 88-89-1. P3. P3. -. -.

CAS-nr. Andas inte in gaser från explosioner och brandgaser. Använd  (exempelvis pentyl, HMX, RDX, pikrinsyra), vilka effekter dessa utsläpp kan ha på processen i brand eller explosion samt vid utsläpp.
Arbetarbladet ockelbo

student arbeten chalmers
s professionals
vad ar tackningsbidrag
tillståndsenheten stockholm polisen
obstruktiv bronkit barn behandling

Polisen släpper film från explosionen i Torslanda GP

Acute Tox Observera risken för häftiga reaktioner eller explosion i samband med upphettning. 3. Risken för antändning, explosion eller dålig arbetsmiljö måste alltid uppmärksammas. Pikrinsyra/formaldehyd/isättika x.


Cold calling jobs
hsb jönköping telefonnummer

Provkörd: California Ocean 6.1 Camping på Nova Scotia

Det var en stor risk för en kraftig explosion, avslutar Christer Fuxborg. kan anses ha ett tillräckligt skydd mot explosion.

Konceptet och typerna av explosioner och sprängämnen. Vad

Nitroglycerin. Dynamit. Pikrinsyra. Trotyl. Hexogen. Pentyl. Oktogen.

3). Pindon. 83-26-1. P3. P3. -. -. 2) alfa-Pinen. 80-56-8.